KUJAWSKI TRUCK CENTER

mercedes atego samochód ciężarowy ciężarówka mercedes

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Kujawski Truck Center Sp. z o.o. z siedzibą w 87-162 Lubicz, Rogówko 114B .

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Kujawski Truck Center Sp. z o.o. , Rogówko 114 b, 87−162 Lubicz.
 2. Z ADO może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres email: rodo.rogowko@op.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować poprzez email: rogowko@op.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 1. Dane zbierane są dla potrzeb rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody - także dla potrzeb przyszłych rekrutacji ADO. Podanie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych dla potrzeb rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji oraz dla potrzeb wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach jest Pani / Pana zgoda, o ile - w przypadku przyszłych rekrutacji - taka zgoda została przez Panią / Pana udzielona.
 3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana odrębnej zgody na uwzględnienie niniejszego zgłoszenia dla potrzeb przyszłych rekrutacji ADO – nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 • Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom świadczącym dla ADO usługi związane z przeprowadzaniem postępowań rekrutacyjnych i usługi informatyczne. Ww. przekazanie będzie się odbywało zgodnie z prawem - wyłącznie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub na podstawie innego instrumentu prawnego, który podlega prawu Unii Europejskiej i prawu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.
 1. Przysługuje Pani / Panu prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji lub dla potrzeb przyszłych rekrutacji, o ile taka zgoda została przez Panią / Pana udzielona. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.
 2. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza unijne i polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 3. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że Kujawski Truck Center Sp. z o.o. będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania od Pani/Pana dodatkowej, dobrowolnej, pisemnej zgody.
 • Kujawski Truck Center Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami

 

RODO

RODO

Kujawski Truck Center Sp.z.o.o

Rogówko 114B, 87-162 Lubicz

BDO 000315060

+ 48 56 662 90 50

ZOSTAW OPINIĘ

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

Kujawski Truck Center Mercedes Benz Truck

Kujawski Truck Center 2021 |

Kujawski Truck Center Sp.z.o.o

Rogówko 114B, 87-162 Lubicz

ul. Magazynowa 14, 86-300 Grudziądz

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kujawski Truck Center 2021

Kujawski Truck Center Mercedes Benz Truck